• +48 690 607 546

 • ul. Pana Balcera 6b, lok. 5, II piętro, 20-631 Lublin

Jak wygląda wycena nieruchomości przez biegłego sądowego

Jak wygląda wycena nieruchomości przez biegłego sądowego?

Wycena nieruchomości to proces, który wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także dużego doświadczenia – zarówno jedną jak i drugą cechą musi wykazywać się biegły sądowy. To ekspert, który przeprowadza wyceny nieruchomości w ramach postępowań sądowych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu jest w stanie dokładnie oszacować wartość nieruchomości, uwzględniając wszystkie istotne czynniki.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej jego pracy, a dokładnie sprawdzimy, jak wygląda wycena nieruchomości przez niego sporządzana.

Jak wygląda wycena nieruchomości?

Proces wyceny nieruchomości przez biegłego sądowego jest skomplikowany i wieloetapowy. Oto poszczególne kroki, które są zwykle realizowane:

 1. Analiza sprawy pierwszej kolejności biegły zapoznaje się z aktami sprawy i analizuje jej historię. Na podstawie zebranych informacji określa przedmiot i zakres wyceny, a w następnej kolejności ustala terminy oględzin ze stronami postępowania.

  W przypadku każdej wyceny rzeczoznawca musi określić jej przedmiot, zakres i cel. Jest to podstawa do podjęcia kolejnych czynności. 

  • przedmiot wyceny – określany jest na podstawie analizy księgi wieczystej nieruchomości (gdy jej brak – na podstawie rejestru gruntów). Istotne jest, aby podać rzeczoznawcy numer księgi wieczystej (lub numery geodezyjne działek) już przy pierwszym kontakcie, aby przyspieszyć cały proces.
  • cel i zakres wyceny wskazuje klient – od tego jaki jest cel i zakres będzie zależeć sposób wyceny. Określenie tych elementów wyceny pozwala finalnie na określenie jej kosztów i terminu realizacji.
 2. Zebranie informacji – następnie, poprzez dokonanie oględzin oraz analizy stanu prawnego szacowanej nieruchomości, rzeczoznawca zbiera wszelkie informacje niezbędne do wykonania wyceny. Jednocześnie ustala on cechy rynkowe nieruchomości, takie jak lokalizacja, powierzchnia, stan techniczny, ilość pokoi, rok budowy (dla nieruchomości zabudowanych) oraz dane dotyczące otoczenia, takie jak infrastruktura i dostępność komunikacyjna. 
 3. Analiza rynku nieruchomości – na podstawie zebranych danych, biegły analizuje rynek nieruchomości w danej okolicy, aby poznać, jakie są ceny podobnych nieruchomości. Ta analiza pozwala określić ogólne trendy cenowe w regionie.
 4. Wybór metody wyceny – w zależności od specyfiki nieruchomości i celu wyceny, biegły wybiera odpowiednią metodę wyceny. Może to być metoda porównawcza, kosztowa, dochodowa lub inwestycyjna.
 5. Przeprowadzenie wyceny – biegły przeprowadza wycenę, stosując wybraną metodę. W przypadku metody porównawczej nieruchomość jest porównywana z innymi o podobnych cechach. Metoda kosztowa polega na oszacowaniu kosztów odtworzenia nieruchomości, a metoda dochodowa na prognozowaniu dochodów z wynajmu.
 6. Opracowanie operatu szacunkowego – na podstawie przeprowadzonej wyceny, biegły sporządza operat szacunkowy, który zawiera szczegółowy opis nieruchomości, metodologię wyceny oraz określoną wartość nieruchomości. 

Kim jest biegły sądowy?

Biegły sądowy to specjalista wpisany na listę biegłych sądowych. Posiada on odpowiednie uprawnienia do sporządzania ekspertyz na potrzeby postępowań sądowych. Biegły sądowy musi posiadać szeroką wiedzę i doświadczenie w swojej dziedzinie, aby jego wyceny i opinie były rzetelne i wiarygodne.

Biegły sądowy a rzeczoznawca majątkowy – różnice

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista zajmujący się wyceną nieruchomości, który posiada odpowiednie uprawnienia nadawane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Biegły sądowy natomiast to rzeczoznawca majątkowy, który dodatkowo posiada uprawnienia do wykonywania ekspertyz na potrzeby postępowań sądowych. Nie każdy rzeczoznawca majątkowy jest biegłym sądowym, ale każdy biegły sądowy musi być rzeczoznawcą majątkowym.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to oficjalny dokument, który zawiera wycenę nieruchomości. Jest on sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego lub biegłego sądowego i zawiera szczegółowe informacje na temat nieruchomości, w tym wycenę jej wartości, opis, analizę rynku oraz zastosowaną metodologię wyceny. Operat szacunkowy ma istotne znaczenie prawne i może być używany jako dowód w postępowaniach sądowych.

Sprawy sądowe i obowiązek sporządzania operatu szacunkowego

W jakich przypadkach sąd może zarządzić konieczność sporządzenia operatu szacunkowego? Najczęściej jest to konieczne, aby obiektywnie ustalić wartość nieruchomości w ramach sporu prawno-majątkowego. Przykładowe sytuacje, w których wymagana jest wycena biegłego sądowego, obejmują rozwody, dziedziczenie, egzekucje komornicze oraz inne spory dotyczące nieruchomości.

W jakiej sytuacji potrzebna jest wycena biegłego sądowego?

Wycena biegłego sądowego jest niezbędna w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Rozwód – w przypadku podziału majątku wspólnego, konieczne jest oszacowanie wartości nieruchomości, aby sprawiedliwie podzielić majątek między małżonków.
 • Dziedziczenie – przy podziale spadku, wycena nieruchomości pozwala określić jej wartość i sprawiedliwie rozdzielić ją między spadkobierców.
 • Egzekucja komornicza – przed wystawieniem nieruchomości na licytację komorniczą, konieczna jest jej wycena, aby ustalić cenę wywoławczą.
 • Spory sądowe dotyczące nieruchomości – w przypadku sporów o prawo własności, najem czy dzierżawę, wycena nieruchomości może stanowić istotny dowód w postępowaniu sądowym.

Jakie są podejścia do wyceny nieruchomości przez biegłego sądowego?

Tak jak pisaliśmy wyżej, wyróżnić można cztery różne podejścia do wyceny nieruchomości, są to:

 • Podejście porównawcze
 • Podejście kosztowe
 • Podejście dochodowe
 • Podejście mieszana

Ile trwa wycena nieruchomości przez biegłego?

Czas trwania wyceny nieruchomości przez biegłego sądowego może się różnić w zależności od skomplikowania sprawy i dostępności dokumentacji. W prostszych przypadkach proces ten może zająć kilka dni, natomiast w bardziej skomplikowanych sprawach może trwać nawet kilka miesięcy. Kluczowe etapy to zbieranie informacji, analiza rynku, wybór metody wyceny, przeprowadzenie wyceny oraz opracowanie operatu szacunkowego.

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Koszt wyceny nieruchomości przez biegłego sądowego może być bardzo różny. Wszystko zależy od kilku czynników. Przede wszystkim są to:

 1. Rodzaj nieruchomości – koszt wyceny może się różnić w zależności od tego, czy jest to mieszkanie, dom jednorodzinny, działka, nieruchomość komercyjna czy rolna. Wyceny nieruchomości komercyjnych są zazwyczaj droższe ze względu na większą złożoność analizy.
 2. Lokalizacja nieruchomości – ceny wycen mogą się różnić w zależności od regionu. Wyceny w dużych miastach mogą być droższe niż w mniejszych miejscowościach czy na wsiach.
 3. Stopień skomplikowania wyceny – im bardziej skomplikowana jest wycena, tym wyższy może być jej koszt. Na przykład, wycena nieruchomości złożonej z wielu działek lub posiadającej skomplikowany stan prawny może być droższa.
 4. Cel wyceny – koszt wyceny może również zależeć od celu, dla którego jest przeprowadzana. Wyceny na potrzeby sądowe, związane z podziałem majątku, dziedziczeniem czy egzekucją komorniczą mogą być bardziej kosztowne niż wyceny na potrzeby kredytowe, czy sprzedażowe.

Przykładowe koszty wyceny nieruchomości

 • Mieszkanie – koszt wyceny mieszkania zazwyczaj wynosi od 500 do 1500 zł, w zależności od lokalizacji i stopnia skomplikowania.
 • Dom jednorodzinny – koszt wyceny domu jednorodzinnego może wynosić od 1000 do 3000 zł.
 • Działka – koszt wyceny działki waha się od 600 do 2000 zł, w zależności od jej wielkości i lokalizacji.
 • Nieruchomość komercyjna – wycena nieruchomości komercyjnych może kosztować od 2000 zł wzwyż, a w przypadku dużych i skomplikowanych obiektów może to być nawet kilka tysięcy złotych.

Jak wygląda wycena nieruchomości przez biegłego – podsumowanie

Podsumowując, wycena nieruchomości przez biegłego sądowego to proces wymagający specjalistycznej wiedzy i precyzyjnego podejścia. Pozwala ona dokładnie oszacować wartość nieruchomości, co bywa niezbędne w wielu postępowaniach sądowych i prawnych.

Potrzebujesz profesjonalnej wyceny nieruchomości? Zapraszam do kontaktu! Specjalizuję się w przygotowywaniu wycen nieruchomości oraz ruchomości dla firm, oraz Klientów indywidualnych.

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/coldpeer/domains/wycena-lubelskie.pl/public_html/wp-content/themes/bizipress/single.php on line 41