Wycena nieruchomości dla klienta indywidualnego polega na oszacowaniu wartości nieruchomości. Realizacja ta wykonywana jest przez uprawnioną do tego celu osobę, którą jest rzeczoznawca majątkowy. Zawód ten podlega regulacjom prawnym, zatem wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Wycena nieruchomości przeprowadzona musi być rzetelnie, a rzeczoznawca wykazywać powinien się sumiennością i dokładnością. 

Spis treści:

 1. Co wycenia rzeczoznawca majątkowy?
 2. Cele wyceny nieruchomości
 3. Kwalifikacje i uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego
 4. Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego
 5. Wycena nieruchomości dla klienta indywidualnego – zasady

Co wycenia rzeczoznawca majątkowy?

Klienci indywidualni zdecydować się mogą na oszacowanie wartości:

 • działek – niezabudowane grunty, przeznaczone do budowy lub celów rolnych,
 • domów – nieruchomości mieszkalne bądź gospodarcze, wraz z gruntem,
 • mieszkań – zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe, o charakterze odrębnym od gruntu.
 • inne – np. nieruchomości handlowo-usługowe czy służebności pojazdu.

Cele wyceny nieruchomości 

Wycena nieruchomości dla klienta indywidualnego bywa konieczna w wielu sytuacjach. Najczęściej rzeczoznawca majątkowy szacuje wartość nieruchomości w celu:

 • ustalenia dokładnej ceny sprzedaży lub kupna,
 • zabezpieczenia kredytu hipotecznego,
 • podziału współwłasności małżonków bądź majątku spadkowego,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • określenia wartości poniesionych nakładów,
 • odszkodowania za wywłaszczenie,
 • wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności,
 • ustalenia wartości wynagrodzenia w odniesieniu do bezumownego użytkowania gruntu,
 • odszkodowania za zniszczenia powstałe na gruncie,
 • odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości,
 • oszacowania wielkości poniesionych nakładów.

Kwalifikacje i uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Bardzo ważne jest podjęcie współpracy wyłącznie z osobą, która dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami. Rzeczoznawca majątkowy wykonywać może swój zawód wyłącznie wówczas, gdy otrzyma uprawnienia od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Istnieją określone przepisy, kategorycznie zabraniające wyceny nieruchomości przez osoby nieuprawnione, jeżeli jednak do takiej sytuacji dojdzie, osobie tej grozi kara grzywny aż do 50 tys. zł. Rzeczoznawcy są wpisani na specjalną, powszechną listę – Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, zarządzaną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Dostęp do rejestru jest publiczny, dzięki czemu każdy z nas sprawdzić może, czy rzeczoznawca majątkowy faktycznie dysponuje właściwymi uprawnieniami. 

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego 

Oczywiście rzeczoznawca wypełniać musi określone obowiązki, jest on zatem zobowiązany do:

 • Realizacji czynności w poszanowaniu zasad, wynikających z przepisów prawa oraz standardów zawodowych. Wszelkie obowiązki wykonywane muszą być ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami estetyki zawodowej. Dodatkowo rzeczoznawca majątkowy, podczas szacowania wartości nieruchomości, kierować musi się bezstronnością.
 • Nieustannego doskonalenia kwalifikacji zawodowych i doszkalania się.
 • Zachowania tajemnicy zawodowej.
 • Dysponowania aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Skorzystanie z usługi wyceny nieruchomości może być dobrowolne, istnieją jednak sytuacje, w których wsparcie rzeczoznawcy jest konieczne – np. podczas sporów sądowych, dotyczących nieruchomości. 

Wycena nieruchomości dla klienta indywidualnego – zasady 

Istnieją określone zasady, regulowane przepisami prawa, stanowiące o realizacji wyceny. Zawierają się w nich podejścia, metody oraz techniki, jakimi kierować powinien się rzeczoznawca majątkowy. Zastosowanie ich w praktyce sprawi, iż wycena nieruchomości wykonana będzie sumiennie i rzetelnie. Wybór właściwych metod należy do rzeczoznawcy, a decyzję podejmuje on w oparciu o charakter zlecenia. Wziąć musi on pod uwagę każdy czynnik – np. cel wyceny, swoiste cechy nieruchomości czy dostępne informacje o rynku nieruchomości. Najważniejsze jest, aby wszelkie czynności odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Istotne jest również indywidualne podejście do każdego zlecenia. Nieruchomości różnią się znacznie od siebie, zatem wycena również bywa zróżnicowana. Decydując się na samodzielne oszacowanie wartości nieruchomości, możemy błędnie dokonać wyceny, ustalając zarówno zbyt dużą wartość, jak i zbyt małą. Wycena nieruchomości dla klienta indywidualnego, zrealizowana przez rzeczoznawcę majątkowego, to gwarancja profesjonalizmu i rzetelności.

Masz pytania?

Napisz do mnie. Udzielę wyczerpujących odpowiedzi i zaoferuje swoje wsparcie przy wycenie nieruchomości. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy otrzymasz szczegółowe i profesjonalne informacje na temat wybranego obiektu.

Przejdź do kontaktu

Opinie klientów

Zlecenia zostały wykonane profesjonalnie, terminowo z zachowaniem wysokich kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy zadowoleni z ich wykonania i tym samym polecamy Pana Jacka Winnickiego, rzeczoznawcę majątkowego jako rzetelnego kontrahenta.

Zlecenie zostało profesjonalnie wykonane, a firma wskazała się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Jesteśmy usatysfakcjonowani z wykonania tak ważnego i trudnego zlecenia, tym samym chcemy polecić Pana Jacka Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Winnicki Wycena Nieruchomości (ul. Lwowska 60, 22-600 Tomaszów Lubelski) jako rzetelnego i wiarygodnego partnera.