Jacek Winnicki
Rzeczoznawca Majątkowy, nr upr. 6219
Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie i w Zamościu


Zapraszamy także na stronę www.emun.pltel. 792 600 701
tel. 608 257 560

e-mail: jwinnicki@wycena-lubelskie.pl

Oferta

Oferujemy usługi wyceny różnego rodzaju nieruchomości oraz praw związanych z nieruchomościami, w tym:

  • nieruchomości niezabudowanych,
  • nieruchomości zabudowanych, mieszkaniowych i niemieszkaniowych
  • nieruchomości budynkowych i lokalowych,
  • spółdzielczych własnościowych praw do lokali
  • nieruchomości rolnych i leśnych
  • użytkowania wieczystego gruntu
  • służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
  • odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu
  • wyceny dla zabezpieczenia kredytu hipotecznego, podziału majątku, ustalenia ceny sprzedaży...
  • i wielu innych, w zależności od wymagań zleceniodawcy.

Doradzamy także w procesie kupna-sprzedaży, w szczególności sprawdzając stan prawny nieruchomości oraz opłacalność inwestycji.

W celu ustalenia ceny usługi prosimy o kontakt telefoniczny. Cena uzależniona jest od rodzaju nieruchomości oraz terminu realizacji.

Operaty szacunkowe i opinie opracowujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz aktualnego orzecznictwa. Priorytetem jest wykonanie każdego zadania terminowo i rzetelnie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU, SŁUŻYMY POMOCĄ W KAŻDEJ SPRAWIE ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIAMI.

Jacek Winnicki – mgr prawa KUL w Lublinie, absolwent studiów podyplomowych: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz wycena nieruchomości w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe związane z nieruchomościami zdobywał w Metrohouse oraz Wilsons Nieruchomości w Warszawie. Specjalizuje się w prawnych aspektach transferu praw do nieruchomości oraz w inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe pod wynajem.

Jacek Winnicki ukończył także Westminster Kingsway College oraz pracował w Imperial College London w Londynie. Posiada także certyfikat Instytutu Zarządzania Nieruchomościami Mieszkaniowymi (Institute of Residential Property Management - IRPM) w Wielkiej Brytanii. Prywatnie miłośnik narciarstwa i żeglarstwa.

Dane kontaktowe

Jacek Winnicki
tel. 792 600 701
tel. 608 257 560

e-mail: jwinnicki@wycena-lubelskie.pl

ul. Polna 5b
22-600 Tomaszów Lubelski
woj. lubelskie
Wycena nieruchomości Lublin rzeczoznawca majątkowy szacowanie nieruchomości